Skip to content Skip to footer
2% dane

Darujte svoje 2% z daní TopTenisu

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste nám prispeli 2 % z Vašich daní v minulých rokoch.

Vyzbierané finančné prostriedky boli využité pre zlepšenie práce s Vašimi deťmi:

 • oprava nahrávajúceho stroja
 • kúpa tenisových rakiet na požičanie
 • kúpa nových loptičiek
 • zaobstaranie nových cien pre deti
 • organizovanie turnajov v TT
 • nákup materiálu na campy
 • krajší areál na Budatínskej
 • nový webový portál

 

Prispením 2% získate nasledovné výhody:

 • Uprednostenenie detí pri zápisoch
 • Voľné vstupy na turnaje v NTC
 • Zľavnené vstupné na exibície v NTC

ZĽAVA NA LETNÉ KEMPY

UPLATNITE SI SVOJU ZĽAVU!

V prípade, že prispejete Vy alebo Vaši známi z 2% na Sportbilly, o.z. nejakou sumou napr. 100 Eur, 50% z danej sumy Vám bude odpočítané z tenisových kurzov, z campov 2024.

Minulý rok využilo viac ako 50% rodičov TopTenisu. Stačí poslať oskenovanú kópiu daňového priznania na toptenis@toptenis.sk, alebo s menom Vášho dieťaťa a tenis bude mať Vaša ratolesť v roku 2024  podstatne lacnejší.

Údaje pre 2%

Kontaktné údaje:

SportBilly, o.z.
IČO: 53637399
Ulica Martina Rázusa 47/4825
98401 Lučenec

Číslo účtu: SK6983300000002401982788

 

Poukázanie 2% dane za rok 2023 z dôvodu nezapísanie údajov do vestníka od účtovníka, je potrebné poukazovať na SportBilly, o.z.
Vo výsledku budú peniaze pre vaše dieťa uplatnené tak ako doteraz. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.

Podrobný návod, ako postupovaťpri 2%

POZOR! Treba zaškrtnúť aby bolo zverejnené meno prispievateľa, aby sme to vedeli identifikovať a priradiť. Nebudeme vidieť sumu, len meno preto je to dôležité, bez toho nebude uznaná zľava, nakoľko nebudeme vedieť od koho bude príspevok.Pozor u zamestnávateľa treba poslať potvrdenie o zaplatení dane spolu s tlačivom 2%.

Postup pri poukazovaní 2 % z dane:

Ak ste ZAMESTNANEC

Ak ste požiadali svojho zamestnávateľa (do 15. 2. 2024) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmu, požiadajte ho aj o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

Na základe údajov v Potvrdení vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3%, ak ste v r. 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 h a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali) z dane, suma však musí byť minimálne 3 eurá.

Najneskôr do 30. 4. 2024 doručte Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatenej dani daňovému úradu.

Ak ste FYZICKÁ OSOBA

Priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby (typ A aj B) vyplňte vo Vyhlásení údaje o prijímateľovi, v prospech ktorého chcete poukázať 2% (3% podobne ako u zamestnancov) z dane, suma však musí byť minimálne 3 eurá.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 3. 2024 na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA

Priamo v daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte vo Vyhlásení údaje o prijímateľovi, v prospech ktorého chcete poukázať 1% (2 %) z dane, suma však musí byť minimálne 8 eur.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámka:

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, resp. obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma, NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vami poukázané % v prospech vybraného prijímateľa.