Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tenis pre deti

Pre začínajúce hviezdy (najmenších)

ponúkame skupinové tréningy, ktoré sa konajú 1-2x týždenne. Ide o perfektný spôsob, ako sa deti môžu tenisu venovať ako svojmu obľúbenému voľnočasovému krúžku.


Naše skupinové tréningy sú navrhnuté tak, aby deti:

 • Objavovali kúzlo tenisovej lopty a rakety, učili sa ich držať a manipulovať s nimi.
 • Zvládli správne techniky rozcvičky, ktoré sú dôležité pre bezpečný šport.
 • Rozvíjali zručnosti hádzania a chytania loptičky, čím sa zlepšuje ich motorika a presnosť.
 • Užívali si beh a rôzne súťažné hry, ktoré podporujú zdravý duch súťaživosti a lásku k pohybu.
 • Budovanie pozitívneho vzťahu ku športu.
 • Rozvíjali svoje pohybové schopnosti a koordináciu, ktoré sú základom pre všetky športy.
Pre mladé talenty vo veku od 8 do 10 rokov

ponúkame tréningový program 2-3x týždenne, ktorý sa uskutočňuje v časoch prispôsobených individuálnym potrebám a harmonogramu s rodičmi. Tento program je navrhnutý tak, aby deti mohli ľahko zladiť školské povinnosti s tenisovými tréningmi a sústrediť sa na svoj rozvoj ako tenistov.

V tomto veku sa naše tréningy zameriavajú na:

 • Rozvoj pohybových schopností a koordinácie, ktoré sú kľúčové pre úspech v tenise aj v iných športoch.
 • Naučenie sa správnej techniky všetkých tenisových úderov, ako sú forhend, bekhend, podanie a volej, aby deti získali pevný základ pre svoj tenisový vývoj.
 • Získanie základov tenisového myslenia, ako je taktika, stratégia a schopnosť čítať hru, čo im pomôže stať sa inteligentnými a vytrvalými hráčmi.
 • Príprava na prechod do súťažného tenisu, či už ide o turnaje na miestnej úrovni alebo o reprezentovanie klubu.
Pre nadšené tenisové nádeje vo veku nad 10 rokov

ponúkame tréningový program, ktorý rešpektuje ich školské záväzky a zároveň im umožňuje napredovať v tenise. Naše tréningy sú flexibilné a plánované v úzkej spolupráci s rodinami, aby sa zabezpečila optimálna rovnováha medzi školou a športom.

Tento progresívny program zahŕňa:

 • Prechod na tvrdé lopty: Tento krok je kľúčový v tenisovom vývoji, pretože poskytuje realistické podmienky pre súťažné hry a pomáha hráčom prispôsobiť sa rýchlosti a dynamike, ktorú nájdu v pokročilých úrovniach tenisu.
 • Vytváranie vlastnej hry: Podporujeme deti, aby experimentovali a objavovali svoj vlastný štýl hry, čo im umožní stať sa unikátnymi hráčmi s osobitými prednosťami.
 • Rozvoj taktického myslenia: Učíme mladých hráčov, ako efektívne čítať hru súpera, plánovať svoje ťahy a prispôsobovať taktiku v zápase, aby získali strategickú výhodu.
 • Nácvik tenisových zápasov: Pravidelné simulácie zápasových situácií v tréningu sa deti učia uplatňovať svoje taktické a technické zručnosti pod tlakom, čo je neoceniteľná príprava na reálne súťaže.
 • Rozvoj pohybových schopností a koordinácie: Naďalej sa kladie dôraz na všestranný fyzický vývoj, zlepšovanie flexibility, rýchlosti, sily a vytrvalosti, ktoré sú základom pre úspešnú tenisovú kariéru.

Sme tu, aby sme podporili a usmernili naše mladé talenty na ich ceste k úspechu a naplneniu v tenise. Vaša oddanosť a odhodlanie sú kľúčom k dosiahnutiu vašich tenisových snov!

Prihlásením svojho dieťaťa detský na tenis mu otvárate dvere k mnohým príležitostiam. Je to cesta, ktorá môže premeniť ich život a priniesť mnoho zábavy a radosti. Objavte spolu s nimi svet tenisu a doprajte im šancu na rozvoj, nové skúsenosti a nekonečné možnosti!”