Skip to content Skip to footer

1. Zodpovednosť a Transparentnosť:

Vítame vás na stránke www.toptenis.sk, kde si vážime vašu dôveru a záväzok ochrany vašich osobných údajov. Chceme byť transparentní ohľadom toho, ako s osobnými údajmi nakladáme.

2. Zbieranie Obmedzené na Nevyhnutné Účely:

Zbierame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie našich služieb a na dosiahnutie stanovených účelov. Vaše údaje nebudú použité na iné účely, než na tie, pre ktoré ste nám ich poskytli.

3. Súhlas a Právo na Odmietnutie:

Vaša súhlas je pre nás dôležitý. Pred zbieraním osobných údajov vás budeme informovať o účele zbierania a vyžiadame si váš súhlas. Máte právo odmietnuť poskytnutie súhlasu, a v prípade potreby ho kedykoľvek odvolať.

4. Bezpečnosť a Ochrana Údajov:

Vaše osobné údaje budú u nás v bezpečí. Podnikáme primerané kroky na ochranu údajov pred neoprávneným prístupom, stratou, zneužitím a zmenou. Naši zamestnanci sú povinní dodržiavať prísne štandardy bezpečnosti údajov.

5. Zdieľanie s Tretími Stranami:

Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami bez vášho súhlasu, s výnimkou prípadov, kedy je to nevyhnutné na poskytnutie našich služieb alebo v súlade s právnymi požiadavkami.

6. Prístup a Oprava Údajov:

Máte právo žiadať prístup k svojim osobným údajom a ich opravu v prípade, že sú nesprávne alebo neaktuálne.

7. Dĺžka Uchovávania Údajov:

Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je nevyhnutné na dosiahnutie stanovených účelov alebo v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ďakujeme, že ste si prečítali naše zásady ochrany osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, neváhajte nás kontaktovať.